Opłata skarbowa

WIJHARS w Krakowie informuje, że:

  • z tytułu udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwa do reprezentowania w czasie kontroli) opłata skarbowa wynosi 17 zł
  • z tytułu wydania decyzji na wniosek strony opłata skarbowa wynosi 10 zł

Opłaty należy wnosić na następujące konto:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Podatków i Opłat
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków